Wijnpersgebouw Leuven

Het restauratiedossier van het Oude Wijnpersgebouw was de start van een zeer gevarieerde opdracht. Uit de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek, de diagnosenota en de visie op de toekomstige bestemming werd de restauratiemethodiek bepaald.

Bij iedere stap werd afgewogen hoe de historische realiteit bewaard en geherwaardeerd kon worden, ondanks de zeer verweerde staat van het gebouw. Elke restauratieoptie was erop gericht de oorspronkelijke, hypothetische toestand zo goed mogelijk te benaderen.

 
arvs_wijnpersgebouw_07.jpg
 

Het globale uitzicht van het Oude Wijnpersgebouw is nog steeds een representatief voorbeeld van de stijl van het bouwen in het midden van de 16de eeuw in Brabant. Om deze reden werd er geopteerd om de interieurelementen van de 20ste eeuw te verwijderen en de originele elementen die bewaard gebleven zijn tot hun recht te laten komen in een nieuwe, neutralere interieur-aankleding.

Het werd al snel duidelijk dat het een praktisch onmogelijke opdracht zou zijn om voorgaande functies te integreren in het bestaande gebouw, met respect voor de huidige indeling en zonder afbreuk te doen aan de historische waarde van het monument.

Een afzonderlijk volume dat nauw samenwerkt met het bestaande gebouw werd al snel een nieuwe ontwerp-optie. De keuze om een uitbreiding te voorzien werd op dat moment dan ook verdedigbaar en realiseerbaar.