Pastorij Wuustwezel

De Pastorij is een beschermd monument. Achteraan het perceel van de Pastorij is de muziekacademie Kadans aanwezig in een nieuwbouw. De gemeente Wuustwezel wenste van de Pastorij een integraal onderdeel te maken van de muziekacademie, als uitbreiding, met leslokalen (woordklas, drumlokaal) en burelen directie en secretariaat. Het project werd vanwege timing en budgettering in 2 fasen opgesplitst. Deel A spitst zich toe op de effectieve restauratie van de Pastorij waarvoor het premiedossier is ingediend bij Onroerend Erfgoed. Deel B spitst zich toe op de aansluiting van de zijgebouwen van de Pastorij met de muziekacademie Kadans met een nieuwbouw-gedeelte voor de balletklas.

 
20180606_2180.jpg

Fotografie: Maité Thijssen

 

De gemeente wil met de restauratie en herbestemming een beter behoud en onderhoud van het monument garanderen. Bij de restauratie van gevels en daken wordt zoveel mogelijk uitgegaan van behoud. Een klein gedeelte van de achterbouw, dat reeds verbouwingen onderging, wordt gesloopt. De restauratie van het interieur gebeurt met respect voor het historisch kader. De nog aanwezige waardevolle elementen blijven uiteraard behouden en leggen beperkingen op voor het inrichten van een muziekacademie.