Kapel Troost in nood

De Kapel O.L.-Vrouw-Troost-in-Nood te Edegem is een rechthoekig éénbeukig gebouwtje met driezijdige sluiting, onder afgewolfd dak (leien). De datering 1681 staat op de oostgevel vermeld in een gesinterde steen. De kapel is ingeplant aan de Kontichstraat te Edegem, en is gelegen op een klein omheind perceeltje, ten zuiden van het nieuwe gemeentehuis. Het ijzerenhekwerk op de gecementeerde bakstenen sokkel dateert van 1878.

 
image009.jpg
 

Het betreft een pure restauratie van deze kleine kapel. Hierbij werd de beschermde kapel terug in zijn oude glorie hersteld.

De dakstructuur en leibedekking, die zich in slechte staat bevonden, werden gerestaureerd zodoende de waterdichtheid te verzekeren. Hiervoor werd ook de extra aandacht besteed aan de boordplanken. Ook de gevel vertoonde verwering, hier werd een zachte reiniging op toegepast en er werd hervoegd met een kalkrijke mortel.

Ook het interieur werd aangepakt, hier was vooral schade ten gevolge van vocht. De wanden werden tegen insijpelend vocht behandeld en het tegelwerk werd in zijn huidige toestand bewaard, gereinigd en gefixeerd. Het pleister en schilderwerk wordt gerestaureerd en gefixeerd.