Fort liezele

 

Het Fort van Liezele, gelegen te Puurs, behoort tot de Antwerpse buitengordel van het “Nationaal Reduit”, de zogenaamde Hoofdweerstandstelling.

Het fort is een betonnen pantserfort van ongewapend beton. De bescherming vanhet inwendige van het fort gebeurt door een aaneengesloten betonnen structuur waarop de pantserkoepels zijn aangesloten.

De betonstructuur bestaat uit een centrale gang met haaks daarop twee kazernes: de hoofdfront- en de keelfrontkazerne.De betonstructuur was berekend om te weerstaan aan een bombardement met 28-centimeterkalibers- het zwaarste geschut dat toen over de weg en met paardentractie kon worden vervoerd.

De grachtverdediging bestaat uit samengestelde caponnières.

Het fort Liezele is een fort van de tweede orde, dit houdt in dat ze over minder pantserkoepelsbeschikt dan een fort van de eerste orde.

De eerste fase van de restauratiewerken zijn afgerond in 2011. De tweede fase van de restauratiewerken start in het voorjaar 2019. In totaal omvat de restauratie van het Fort van Liezele 7 fases.

arvs_liezele_02.jpg