Kasteel D'Ursel

Voor de restauratie van het kasteel werd gezocht naar een totaalconcept waarin cultuur centraal staat. Het Kasteel staat niet permanent open voor het publiek. Tijdens de culturele activiteiten die er georganiseerd worden kan men het gerestaureerde kasteel bewonderen.

 
arvs_dursel_047.jpg

Fotografie: Maité Thijssen

 

Halverwege de zestiende eeuw was het hof van Hingene niet meer dan het ‘steyne huys’ van Thibault Barradot. Het was pas in 1608 dat het kasteel werd verkocht aan Conrad Schetz (1553-1632) die de naam en het wapen van zijn tante Barbara d’Ursel aannam. Hij voerde grootscheepse werken uit aan het gebouw en het domein. Het huidige grondplan dateert echter van de verbouwing die Conrad-Albert d’Ursel (1665-1738) uitvoerde in het begin van de achttiende eeuw onder leiding van de Franse architect Jean Beaucaire. In 1973 werd het kasteeldomein verkocht. De eenheid van het domein ging verloren, en aanpassingen die werden gedaan zonder aandacht voor de historische waarde. Na leegstand kocht de provincie Antwerpen het kasteel met het domein op, waardoor de eenheid hersteld werd.