De grote robijn

De werken omvatten de restauratie en renovatie van een bestaand gebouw. De gevoelige context van het gebouw als beschermd monument maakte een uitbreiding niet mogelijk, waardoor de verbouwing zich beperkte tot de binnen-renovatie. De gevels werden gerestaureerd en van nieuw schrijnwerk voorzien.

De Grote Robijn werd opgedeeld in twee functies: een residentieel deel en een administratief deel. In de zijvleugel van De Grote Robijn werden de leefruimtes en slaap-vertrekken van 2 jongerengroepen onder-gebracht. De straatvleugel biedt onderdak aan de kantoren en functies, nodig voor het personeel.

 
arvs_grote-robijn_08.jpg

Fotografie: Ian Segal

 

Situering
Het gebouw van De Grote Robijn kende een lange geschiedenis aan verbouwingen en eigenaars, daarom werd, in het kader van verbouwingswerken, een CHE-rapport opgesteld door mevr. Petra Maclot, bouwhistorica, om te achterhalen welke elementen historisch waardevol en van bijzondere kwaliteit zijn

Oostvleugel
De lange vleugel van de Korte Sint-Annastraat tot en met de kapel, die de slaapvertrekken omvat, was weinig historische waardevol. Hierdoor was het mogelijk het interieur grondig te verbouwen. De meeste binnenmuren werden gesloopt om zo kameroppervlakten van minstens 12m2 te behalen.

Kapel
In het rapport staat te lezen dat enkel aan de bouw van de kapel en aan de koergevels destijds geld is gespendeerd. Deze zullen dan ook zoveel mogelijk in ere hersteld en bewaard worden. In de kapel werd één tussenniveau aangebracht om de leefruimte van groep 2 te verzekeren.

Westvleugel
De straatvleugel met de Van Stralentoren omvat het inkom- en ontvangstdeel, de kantoren voor de administratieve en pedagogische mede-werkers.

De restauratie en renovatie van De Grote Robijn werd met VIPA-subsidiëring gerealiseerd.